รายชื่ออาจารย์

Search
# ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ สังกัดสาขาวิชา ประวัติ&ผลงาน สถานะ รับผิดชอบ : ประจำ
1 ศ. ดร. Brian Sheehan วิทยาลัยนานาชาติ หมดสัญญาจ้าง 0 : 0
2 อาจารย์ Christopher Joseph Forti คณะวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ ลาออก 0 : 0
3 อาจารย์ Ciprian Dihore คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
4 อาจารย์ Erika Danica Jopson Bautista คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
5 อาจารย์ George Gyamfi คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลาออก 0 : 0
6 อาจารย์ ดร. Irish Chan Sioson คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
7 ศ. ดร. John Lindsay Falvey วิทยาลัยนานาชาติ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
8 อาจารย์ Joseph Michael Blanchard คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก หมดสัญญาจ้าง 0 : 0
9 อาจารย์ Kenichiro Kutsuna คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
10 อาจารย์ ดร. Lei Yu คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมดสัญญาจ้าง 0 : 0
11 อาจารย์ Li Shaohui คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
12 อาจารย์ Martin James Farrelly คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
13 อาจารย์ Martyn John King คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก หมดสัญญาจ้าง 0 : 0
14 อาจารย์ Seyed Reza Moosavi Jafari คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
15 อาจารย์ Sterling Arthur Ulrich คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
16 อาจารย์ Takayuki Kakizaki คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลาออก 0 : 0
17 อาจารย์ Yu Hanseon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
18 อาจารย์ Zhan Xia คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ลาออก 0 : 0
19 รศ. ดร. กนกพร สังขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ปฎิบัติหน้าที่ 2 : 7
20 ผศ. ดร. กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี คณะนิติศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2

Showing 1 to 20 of 669 entries

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10