รายชื่ออาจารย์

Search
# ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ สังกัดสาขาวิชา ประวัติ&ผลงาน สถานะ รับผิดชอบ : ประจำ
1 ศ. ดร. Brian Sheehan วิทยาลัยนานาชาติ - หมดสัญญาจ้าง 0 : 0
2 อาจารย์ Christopher Joseph Forti คณะวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ ลาออก 0 : 0
3 อาจารย์ Ciprian Dihore คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
4 อาจารย์ Erika Danica Jopson Bautista คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
5 อาจารย์ George Gyamfi คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - ลาออก 0 : 0
6 อาจารย์ ดร. Irish Chan Sioson คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 1
7 อาจารย์ Ivy Gamao Formentera คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
8 ศ. ดร. John Lindsay Falvey วิทยาลัยนานาชาติ - ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
9 อาจารย์ Joseph Michael Blanchard คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก หมดสัญญาจ้าง 0 : 0
10 อาจารย์ Kenichiro Kutsuna คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
11 อาจารย์ ดร. Lei Yu คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมดสัญญาจ้าง 0 : 0
12 อาจารย์ ดร. Li Shaohui คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
13 อาจารย์ Martin James Farrelly คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
14 อาจารย์ Martyn John King คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก หมดสัญญาจ้าง 0 : 0
15 อาจารย์ Peng Aihua คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
16 อาจารย์ Seyed Reza Moosavi Jafari คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
17 อาจารย์ Sterling Arthur Ulrich คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมดสัญญาจ้าง 0 : 0
18 อาจารย์ Takayuki Kakizaki คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลาออก 0 : 0
19 อาจารย์ Tata Kwawi Mbinglo คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมดสัญญาจ้าง 0 : 0
20 อาจารย์ Yu Hanseon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0

Showing 1 to 20 of 706 entries

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10