หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบรายวิชา

รหัสหลักสูตร :
N0706444
คณะ :
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การสร้างคอนเทนต์การตลาดและสื่อสังคมออนไลน์
     ภาษาอังกฤษ :
Content Marketing and Social Media

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
18/03/2565
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2565
สถานะ :
ปัจุบัน
ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร :
รายละเอียดหลักสูตร :