หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบรายวิชา

รหัสหลักสูตร :
N021471
คณะ :
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ทักษะการจัดการเอกสารแบบมืออาชีพและการใช้ฟังก์ชั่นสำหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วยกระดานคำนวณขั้นสูง
     ภาษาอังกฤษ :
Professional Document Management Skill and Advance Electronic Spread Sheet for Special Function and Database

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
10/01/2565
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2564
สถานะ :
ปัจุบัน
ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร :
รายละเอียดหลักสูตร :